MO.servicing ISAE 3402 gecertificeerd

MO.servicing ISAE 3402 gecertificeerd

MO.servicing, dochter van Romeo Financiële Diensten, heeft een ISAE 3402 type I Assurance verklaring ontvangen – de internationale auditing standaard voor service organisaties. De audit is uitgevoerd door KPMG. Met de verklaring wordt aangegeven dat een serviceorganisatie, waar een gebruikersorganisatie activiteiten aan heeft uitbesteed, ‘in control’ is en de eventuele risico’s goed beheerst. Bij ISAE 3402 geeft het management van de serviceorganisatie een formele verklaring voor zijn verantwoordelijkheid voor de beheersmaatregelen uit deze verklaring.

Type I toont aan dat opzet, bestaan en eerste werking zijn aangetoond. MO.servicing zal in het vierde kwartaal van 2021 met een type II verklaring aantonen dat minimaal 6 maanden volgens het framework gewerkt is.

Directeur Edsel de Graaf: “Met deze verklaring toont MO.servicing ondubbelzinnig aan dé partij te zijn waar aanbieders hun midoffice activiteiten aan kunnen uitbesteden. Dit is ook een extra bevestiging voor de vele business partners waar MO.servicing al enkele jaren met succes midoffice werkzaamheden voor uitvoert. Uitbestede activiteiten worden bij ons continu beoordeeld en bij afwijkingen op de norm treden direct adequate beheersings- maatregelen in werking.”

Steeds meer bedrijven besteden delen van hun activiteiten uit aan serviceorganisaties. MO.servicing is zo’n serviceorganisatie. Uitbesteding van deze activiteiten betekent niet dat de verantwoordelijkheid wordt ‘uitbesteed’. Het management van de gebruikersorganisatie blijft eindverantwoordelijk voor de beheersing van deze processen, ook al zijn de afspraken vastgelegd in een duidelijk Service Level Agreement (SLA).

ISAE 3402
ISAE 3402 is een internationale auditing standaard en geeft zekerheid over de werking van de interne processen en getroffen beheersmaatregelen om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen. Een objectieve audit organisatie beoordeelt hiervoor alle beheersmaatregelen. Bij MO.servicing vallen zowel de cruciale primaire processen aanvragen en beoordelen als de ondersteunende processen aanstellingen beheer, screening & competence, autorisatie management en business continuity management binnen de reikwijdte. De beheersingsmaatregelen bij MO.servicing zijn gebaseerd op het continu verbeteren van processen.