Bekijk hier de vervaltermijnen per geldverstrekker

Ga naar het overzicht

Vervaltermijnen hypotheekaanvragen

Heb je een hypotheekaanvraag ingediend, maar niet direct een rentevoorstel ontvangen? Dan kun je maar een korte periode aanspraak maken namens je klant(en) op de lagere rente. In bijgaand overzicht staan de termijnen plus een toelichting op de termijnen.

Vervaltermijnen hypotheekaanvragen, dossier niet compleet

Heb je een hypotheekaanvraag ingediend en je bent het dossier namens je klant aan het completeren, houd er dan rekening mee mee dat bij een aantal geldverstrekkers de uiterste aanleverdatum van de stukken afwijkend is ten opzichte van de geldigheidsduur van het rentevoorstel. In bijgaand overzicht staan de termijnen plus een toelichting op de termijnen.

Acceptatietermijn renteaanbod

In het overzicht zie je ook welke geldverstrekkers een getekend renteaanbod (of 1e document) retour willen.

Je kunt in het onderstaande overzicht scrollen, zoomen en slepen.

20220307 overzicht termijnen per geldverstrekker - Overzicht

Overzicht rentebeleid

In het onderstaande overzicht is het rentebeleid van de geldverstrekkers via MO.servicing te vinden.

Je kunt in het onderstaande overzicht scrollen, zoomen en slepen.

Rentebeleid bij wijziging financiering na uitbrengen van het rentevoorstel - Overzicht GV