Op deze pagina vindt u onze laatste Corona [COVID-19] updates

Lees de updates op de NHG website

Op de NHG website vindt u een overzicht met de meest gestelde vragen over (loondienst/zelfstandigen) hypotheekaanvragen tijdens de Coronacrisis. NHG pleit voor een uniforme Corona vragenlijst per geldverstrekker i.p.v. een vragenlijst per geldverstrekker. Een toelichting op het standpunt van NHG kunt u hier lezen. Hieronder nog meer nuttige informatie te lezen op de website van NHG:
Verdiepende vragen bij toetsing inkomen zelfstandigen.
Wat doet NHG voor consumenten en ketenpartners.

NVB Beleid: Uitgangspunten voor vaststellen inkomen bij hypotheek aanvraag

Om klanten te beschermen tegen overkreditering wordt bij iedere hypotheekaanvraag de bestendigheid van het inkomen getoetst. De Coronacrisis kan impact hebben op het inkomen en de bestendigheid van het inkomen. De NVB heeft daarom een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het vaststellen van dit bestendig inkomen in tijden van Corona. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat het inkomen wordt vastgesteld op basis van actuele gegevens. Om dit te waarborgen hanteren banken een maximale geldigheid van acht weken, dan wel twee maanden, voor de werkgeversverklaring en de salarisstrook. Lees hier de uitgangspunten voor het vaststellen van het bestendig inkomen. Het is een verlenging tot 30 juni 2021. Indien noodzakelijk wordt deze termijn verlengd.