Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Deze website wordt beheerd door MO.servicing, een handelsnaam van ROMEO Servicing BV en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62987704. MO.servicing slaat alleen uw persoonsgegevens op die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten. MO.servicing gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, onder andere door de naleving en verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via eventuele links op deze website kunnen worden bezocht.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

MO.servicing verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers wanneer zij deze website gebruiken. De informatie die wij gebruiken voor functionele of analytische doeleinden kunt u vinden in ons cookiebeleid. MO.servicing houdt geen specifieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt, bijvoorbeeld in het klachtenformulier of als u contact met ons wenst.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

MO.servicing heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo heeft onze website een zogenaamd SSL-certificaat, te zien aan het begin van de url https://mo-servicing.nl/ én aan het slotje. Hiermee is de informatie, die tussen uw computer of device en onze website heen en weer gaat, versleuteld en dus onleesbaar voor anderen.

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Iedere gebruiker van onze website kan ons schriftelijk verzoeken om de verzamelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt dit verzoek kenbaar maken aan MO.servicing , Nieuwe Steen 5, 1625 NV Hoorn (NH) of op privacy@huismerk.nl. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is doorlopend onderhevig aan wijzigingen ten gevolg van wetsaanpassingen of veranderingen in onze bedrijfsvoering. Wij raden u daarom aan om deze webpagina regelmatig te lezen en te controleren of onze privacyverklaring is gewijzigd. Hebt u vragen over deze verklaring of over de verwerking van uw gegevens, neem dan contact met ons op.

Laatste wijziging: 6 maart 2018