Uw adviessoftware en HDN ondersteunen geen ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vertrekkende partner

Gaan uw klanten uit elkaar?

Als uw klanten uit elkaar gaan vraagt u voor de vertrekkende partner ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid aan. Dit doet u via MO.servicing bij de volgende geldverstrekkers: Argenta, Centraal Beheer, Hypotrust (Vrij Leven, Woon Bewust, Comfort, Elan Plus), IQWoon en Robuust.

Omdat zowel uw adviessoftware als HDN geen ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid ondersteunen, dient u een aanvraag in te dienen o.b.v. een verhoging op 1 klantnaam. Let op! Dit is degene die de woning wil behouden. Als u in de notities/aanvullende opmerkingen wilt aangeven dat het een hoofdelijk ontslag betreft, zorgen wij ervoor dat de stukkenlijst binnen 24 uur zichtbaar is op het Extranet. Daarna kunt u direct verder met het uploaden van de gevraagde stukken.

Klik hier om het aanvraagformulier hoofdelijk ontslag te downloaden.

Voor aanvragen met NHG, dient er aanvullend ook een NIBUD-begrotingsformulier woonlasten en een NHG toets te worden aangeleverd.

Klik hier om het NIBUD-begrotingsformulier te downloaden.

Klik hier om de NHG-toets uit te voeren.

Uw aanvragen ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij a.s.r. Lloyds Bank, Lot, MUNT, NIBC, Venn, Tulp en kunt u rechtstreeks indienen.

Wij werken voor de volgende geldverstrekkers

Wij werken voor de volgende geldverstrekkers