december 19, 2022

Meer dan 40 partijen in hypotheekbranche ondertekenen convenant
Accepteren hypotheek met alleen brondata

De Meern – 19 december 2022 – Ruim 40 ketenpartijen uit de hypotheekmarkt slaan de
handen ineen om het delen van brondata binnen de keten te versnellen. Hiervoor
tekenden zij het convenant Accepteren hypotheek op basis van alleen brondata.
Samen willen zij ervoor zorgen dat adviseurs voor een grote groep klanten een
hypotheekaanvraag geaccepteerd krijgen bij een geldverstrekker op basis van alleen
brondata. Hiermee wordt het voor consumenten een stuk makkelijker om een
hypotheekaanvraag te doorlopen.

Meer efficiëntie door minder documenten
Veel belanghebbenden zoals geldverstrekkers, consumentenorganisaties, adviesketens,
adviseurs, leveranciers van CRM- en adviessoftware, Nationale Hypotheek Garantie (NHG),
Hypotheken Data Netwerk (HDN), servicers, serviceproviders en
consumentendataleveranciers hebben het convenant ondertekend. Zij gaan zich inzetten om
het gebruik van brondata in de keten te versnellen. Hiermee verbetert de klantreis van de
hypotheekaanvrager en verminderen documentstromen.

Gerichte actie voor meer gebruik brondata
Voor het aanvragen en accepteren van een hypotheek zijn veel gegevens van de consument
nodig. Vaak leveren consumenten deze gegevens aan via verschillende documenten. Het is
efficiënter, sneller en betrouwbaarder als zij de gegevens vanuit de bron aanleveren waar de
gegevens worden bijgehouden (bijvoorbeeld bij het UWV of MijnOverheid). Maar ondanks de
voordelen blijft het gebruik van brondata sterk achter bij de verwachtingen. Daarom hebben
meer dan 40 partijen uit de hypotheekketen een convenant ondertekend met concrete
afspraken. Het doel van het convenant is om uiterlijk 1 januari 2025, in ieder geval, een
hypotheekaanvraag van een doorstromer in loondienst geaccepteerd te krijgen bij een
geldverstrekker op basis van alleen brondata. Mits dit natuurlijk is toegestaan binnen wet- en
regelgeving en het eigen interne beleid van de diverse belanghebbenden. Onderdeel van de
afspraken is onder meer dat:
 de hypotheekketen gebruik maakt van digitale brondata;
 partijen gebruik van brondata technisch mogelijk maken;
 adviesketens het gebruik van brondata als voorkeursroute aangeven bij adviseurs.
“Op het delen van data ligt al jaren de focus. En er zijn grote stappen gezet met de
Inkomensbepaling Loondienst en het beschikbaar maken van gegevens van bijvoorbeeld
het Kadaster, Kamer van Koophandel en MijnOverheid,” vertelt Reinier van der Heijden,
directeur HDN. “Mensen vinden real time duidelijkheid, betrouwbaar advies en een snelle
afhandeling belangrijk. Om dit voor elkaar te krijgen is het delen van brondata de sleutel.
NHG accepteert al een hypotheek op basis van alleen brondata, voor zover is toegestaan
binnen wet- en regelgeving. Met het convenant willen we de krachten binnen de keten
bundelen om sneller meer stappen te kunnen zetten. Elke partij heeft hierin zijn eigen rol en
acties te doen en hier zijn in het convenant concrete afspraken over gemaakt. Ik vind het
geweldig dat zoveel organisaties met het ondertekenen van het convenant zich aan deze
afspraken hebben geconformeerd.”

Deelnemen
Als andere partijen uit de hypotheeksector ook graag deel willen nemen aan het convenant
dan kan dat. Dit kan door een mail te sturen naar HDN, rveld@hdn.nl. Meer informatie over
het convenant en de deelnemende partijen tot nu toe is te vinden op
www.hdn.nl/convenantbrondata

ABN AMRO
Accelerate
Adviesbox
Aegon
Argenta
ASR
Basic Serviceproviding
BCM Global
DAK
De Hypotheekshop
De Hypotheker
Faster Forward
Fastlane Advies
Figlo
Findesk
FlexFront
Florius
HDN
Huis & Hypotheek
Huismerk
Hypotheekbond
Impact Hypotheken
ING
iWize
Lot
Merius
MO.servicing
Moneyou
NHG
NIBC
Obvion
Ockto
Portefeuillesignalen
Quion
Rabobank
Romeo
Smartcare
Stater
VCN
veiligophalen.nl
Viisi
Vista