oktober 3, 2021

MO.servicing, 100% dochteronderneming van Romeo Financiële Diensten, heeft een ISAE 3402 type II Assurance verklaring ontvangen – de internationale auditing standaard voor serviceorganisaties. Met de verklaring wordt aangegeven dat MO.servicing als serviceorganisatie ‘in control’ is en de eventuele risico’s worden beheerst. Bij ISAE 3402 geeft het management van de serviceorganisatie een formele verklaring voor zijn verantwoordelijkheid voor de beheersmaatregelen.

De door MO.servicing verkregen Type II verklaring toont aan dat opzet, bestaan én werking minimaal 6 maanden zijn aangetoond.

Directeur Edsel de Graaf: “Met deze verklaring toont MO.servicing ondubbelzinnig aan dé partij te zijn waar aanbieders hun midoffice activiteiten aan kunnen uitbesteden. Dit is ook een extra bevestiging voor de vele business partners waar MO.servicing al vele jaren met succes midoffice werkzaamheden voor uitvoert. Uitbestede activiteiten worden bij ons continu beoordeeld en bij afwijkingen op de norm treden direct de passende beheersingsmaatregelen in werking.”

Steeds meer bedrijven besteden delen van hun activiteiten uit aan serviceorganisaties. MO.servicing is zo’n serviceorganisatie. Uitbesteding van activiteiten betekent niet dat de verantwoordelijkheid wordt ‘uitbesteed’. Het management van de gebruikersorganisatie blijft eindverantwoordelijk voor de beheersing van deze processen, ook al zijn de afspraken hierover vastgelegd in een duidelijke Service Level Agreement (SLA).

ISAE 3402

ISAE 3402 is een internationale auditing standaard en geeft zekerheid over de werking van de interne processen en getroffen beheersmaatregelen om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen. Een objectieve auditorganisatie beoordeelt hiervoor alle beheersmaatregelen. Bij MO.servicing vallen zowel de cruciale primaire processen aanvragen en beoordelen als de ondersteunende processen aanstellingen beheer, screening & competence, autorisatie management en business continuity management binnen de reikwijdte. De beheersingsmaatregelen bij MO.servicing zijn gebaseerd op een framework waarin het continu verbeteren van processen uitgangspunt is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Edsel de Graaf
Directeur ROMEO Financiële Diensten
Telefoon: 088-7663800
Nieuwe Steen 5
1625 HV Hoorn