april 25, 2023

MO.servicing, 100% dochteronderneming van Romeo Financiële Diensten, heeft wederom de ISAE 3402 type II Assurance verklaring ontvangen – de internationale auditing standaard voor serviceorganisaties. Met de verklaring wordt aangegeven dat MO.servicing als serviceorganisatie ‘in control’ is en de eventuele risico’s worden beheerst. Bij ISAE 3402 geeft het management van de serviceorganisatie een formele verklaring voor zijn verantwoordelijkheid voor de beheersmaatregelen.

De door MO.servicing verkregen Type II verklaring toont aan dat opzet, bestaan én werking minimaal 6 maanden zijn aangetoond.

Directeur Edsel de Graaf: “Met deze verklaring toont MO.servicing ondubbelzinnig aan dé partij te zijn waar aanbieders hun midoffice activiteiten aan kunnen uitbesteden. Dit is ook een extra bevestiging voor de vele businesspartners waarvoor MO.servicing al vele  jaren met succes midoffice werkzaamheden uitvoert. Daarnaast is de ISAE certificering inmiddels een “license to operate” aangezien o.a. het BKR het als een voorwaarde stelt aan partijen die al dan niet via derden toegang hebben tot hun systeem..”

Steeds meer bedrijven besteden delen van hun activiteiten uit aan serviceorganisaties. MO.servicing is zo’n serviceorganisatie. Uitbesteding van activiteiten betekent niet dat de verantwoordelijkheid wordt ‘uitbesteed’. Het management van de gebruikersorganisatie blijft eindverantwoordelijk voor de beheersing van deze processen, ook al zijn de afspraken hierover vastgelegd in een duidelijke Service Level Agreement (SLA).

ISAE 3402

ISAE 3402 is een internationale auditing standaard en geeft zekerheid over de werking van de interne processen en getroffen beheersmaatregelen om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen. Een objectieve auditorganisatie beoordeelt hiervoor alle beheersmaatregelen. Bij MO.servicing vallen zowel de cruciale primaire processen aanvragen en beoordelen als de ondersteunende processen aanstellingen beheer, screening & competence, autorisatie management en business continuity management binnen de reikwijdte. De beheersingsmaatregelen bij MO.servicing zijn gebaseerd op een framework waarin het continu verbeteren van processen uitgangspunt is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Edsel de Graaf

directeur ROMEO Financiële Diensten

telefoon: 088-7663800

Nieuwe Steen 5

1625 HV Hoorn